Catalunya Radio Xavi Cazorla al APM! TV3 Crakovia
La bicicleta del Dia Mundial sense cotxes!
 

El dia Mundial sense cotxes, què millor que una cançó entre Shakira i Xavier Trias, fent servir la bicicleta?

Admin