Catalunya Radio Xavi Cazorla al APM! TV3 Crakovia
Jordi Pujol
 

JORDI PUJOL

Imitació: Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya.

Admin